IV семестр Інструкція до практичного заняття № 2

I,Тема: Тактика медичної сестри при гемотрансфузіях – 4 год.

Мета заняття: оволодіти технікою гемотрансфузій, догляду за хворими під час та після гемотрансфузії.

II. Конкретні цілі:

Знати:

- компоненти та препарати крові, їх клінічне застосування;

- показання та протипоказання до переливання крові та її компонентів;

- комплекс заходів з проведення гемотрансфузій;

- методики визначення груп крові, резус-належності, необхідні проби на сумісність еритроцитарної маси донора та реципієнта;

- ознаки придатності крові до переливання;

- методи і техніку гемотрансфузій;

- помилки та ускладнення під час переливання препаратів крові;

- особливості догляду за хворими під час і після гемотрансфузії;

- документацію під час гемо трансфузій;

- кровозамінники та гемо коректори, класифікацію, ускладнення під час їх переливання. .

Вміти:

- визначити групу крові за допомогою стандартних сироваток та цоліклонів анти-А і

анти-Б;

- визначення резус-фактора крові експрес-методом;

- проведення проб на сумісність еритроцитарної маси донора та крові реципієнта (на індивідуальну та резус-сумісність, біологічної проби);

- здійснити догляд за хворим під час та після переливання еритроцитарної маси та інших препаратів крові;

- вести документацію переливання крові та кровозамінників.

III. План проведення заняття:

1. Підготовчий етап:

Контроль вихідного рівня знань – фронтальне і індивідуальне опитування, тестовий

контроль

2. Основний етап:

Формування професійних знань та вмінь і їх удосконалення

3. Заключний етап:

Контроль і корекція професійних вмінь і навичок

IV. Рекомендована література:

1. Основна:

Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Пустовойт Г.Т. «Медсестринство в хірургії»., Тернопіль,

Укрмедкнига, 2002р., с. 135-165

Скрипниченко Д.Ф., «Хірургія», «Вища школа», 1992р., с. 131-153

2. Додаткова:

Ковальчук Л.М. «Навчальний посібник з хірургії в модулях», Київ, «Медицина», с. 102-115

Усенко О.Ю., «Хірургія», Київ, «Медицина», с. 63-79, 362-365Цитовская Л.В., «Руководство к практическим занятиям по хирургии», К.: «Вища

школа» , 1988г., с. 108-119


5326409055383451.html
5326506398425731.html
    PR.RU™