КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Охарактеризуйте економічну сутність капіталу, вартість капіталу.

2. Чому фінансовий менеджер повинен знати вартість капіталу підприємства?

3. Дослідіть склад і структуру капіталу підприємства.

4. Які джерела капіталу враховуються за обчислення WACC?

5. Як обчислюється вартість джерела „позичковий капітал”?

6. Як обчислюється вартість джерела „привілейовані акції”? „Звичайні акції нового випуску”?

7. Обґрунтуйте підхід до визначення вартості джерела „нерозподілений прибуток”.

8. Запишіть і поясніть формулу середньозваженої вартості капіталу (WACC).

9. Поясніть суть поняття "гранична вартість капіталу"?

10. Яка мета і завдання управління власним капіталом підприємства?

11. Яка мета і завдання управління боргом?

12. У чому полягає суть лізингу як джерела кредитування?

13. Навіщо фінансовому менеджеру розраховувати рівень фінансового леверіджу?

14. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу?


Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Програмна анотація

Сутність і класифікація інвестицій.

Мета і завдання управління інвестиціями.

Управління реальними інвестиціями.

Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки.

Управління фінансовими інвестиціями.


5330029819194074.html
5330063462790542.html
    PR.RU™