Засоби ППФП

Проблема нормативних критеріїв професійно-прикладної фізичної підготованості поки що вирішена лише частково і переважно у першому наближенні, що пояснюється як різноманітністю наявних професій та їхнім динамічним оновленням, так і недостатньо масованим розгортанням відповідних досліджень, хоча деякі орієнтовні нормативи вже включені до діючих офіційних програм професійно-прикладної фізичної підготовки.

Як основні засоби ППФП використовують досить різноманітні форми фізичних вправ з числа тих, які склалися у базовій фізичній культурі і спорті, а також вправи, що перетворені і спеціально конструйовані відповідно до особливостей конкретної професійної діяльності (як спеціально-підготовчі).

Значна частина вправ, які використовують як засоби ППФП, являють собою прикладні вправи. Такими правомірно вважати ті вправи, за допомогою яких виробляються рухові уміння і навички, що знаходять застосування у звичайних умовах професійної діяльності (часто при виконанні дій допоміжного характеру) чи в екстремальних умовах. Особливе місце прикладні вправи займають у ППФП тоді, коли вони будуються стосовно до професійної діяльності, що включає у великому обсязі рухову активність у формі основних рухових дій, що необхідні у повсякденному житті, коли ефективність професійної діяльності прямо залежить від різноманітності і налагодженості рухових навичок, а також коли для адекватних дій в екстремальних ситуаціях професійної діяльності потрібні спеціалізовані складні рухові навички (навички плавання, пірнання при порятунку потопаючих у представників флотських професій, навички єдиноборств в оперативних працівників МВС і військовослужбовців і т.д.). Склад засобів ППФП у таких випадках, зрозуміло, найбільш специфічний.

Прагнення профілювати фізичну підготовку стосовно до вимог професії виразилося, крім іншого, у створенні особливого різновиду гімнастики — професійно-прикладної гімнастики і культивованих професійно-прикладних видів спорту. Типові для них вправи і методика застосування характеризуються, з одного боку, моделюванням форм і особливо істотних моментів координації рухів, що входять до професійної діяльності, а з іншого боку — більш спрямованими вимогами до рухових і зв'язаних з ними здібностей.У залежності від індивідуальної системи занять фізичними вправами й особливостей обраної професії істотну роль у реалізації задач, які переслідують у процесі ППФП, можуть грати і засоби загальної фізичної підготовки. Для посилення прикладної спрямованості віддавати перевагу тим засобам, що за інших рівних умов з великим позитивним ефектом сприяють збільшенню функціональних можливостей організму, що лімітують результативність професійної діяльності й опірність стосовно несприятливих впливів у конкретних умовах праці.


5521823678734837.html
5521951530329198.html
    PR.RU™